ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกได้ที่นี่ [คลิก]
และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 นี้
โดยทุกทีมให้ทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายในเวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นี้ครับ แล้วพบกัน