ประกาศรายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วม และการเตรียมตัว ค่ายอบรมฯ Workshop 1

 

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ทำการยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน " [คลิก]
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ให้ทุกๆ ผลงาน เตรียมข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานมาในวันเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย
สามารถดูรายละเอียดรูปแบบของข้อเสนอได้ที่นี่ ข้อ 3 ในหน้า "ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการ"
โดยเตรียมมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***