ประกาศเรื่องการตอบรับยืนยันเข้าร่วมและการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลาน
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น ผู้พัฒนาผลงาน
ต้องเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย Workshop2 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค. 2560 โดยคลิกที่ภาพด้านล่างข้อความนี้ครับ
สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]

***** แล้วพบกันนะครับ *****