แจ้งการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันเข้าร่วมการอบรมฯ ค่าย Workshop 1

สำหรับผู้พัฒนาเจ้าของผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถเข้าตรวจสอบว่าได้ทำการกรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
อบรมค่าย Workshop 1 เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศ ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทาง
หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่
แล้วพบกันในค่ายฯ นะครับ Smile