ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม ค่าย Workshop1

สำหรับผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม ค่าย Workshop1
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อของผลงานที่ได้รับสิทธิ์ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถโหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมได้ในหน้าเดียวกันครับ
ทั้งนี้ ทางโครงกาฯ รบกวนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
เตรียมตัวในการเข้าร่วมอบรมโดยเข้าอ่านรายละเอียดการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
และอย่าลืมส่งข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานตามรายละเอียดในเงื่อนไข
ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการฯ นะครับ รายละเอียดตามนี้ครับ [คลิก]
สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือประกาศแจ้งต่างๆ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง FB:ต่อกล้าให้เติบใหญ่
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ นะครับ ****