ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานประกาศแล้วครับ สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดำเนินการพัฒนาผลงาน
ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ใน Proposal ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับและหากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อผ่านทางเมลหลักของโครงการฯ และ Facebook ของโครงการฯ ครับ
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ผลงานครับ แล้วพบกันอีกครั้ง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า
ของการพัฒนาต่อยอดผลงานใน "ค่าย Workshop2"
วันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร แล้วพบกันครับ