ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่าย Workshop2
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สำหรับผลงานที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
รบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนา หรือผู้แทนเข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วม
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถเข้าอ่านรายละเอียดของกำหนดการค่ายได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมทั้งการเตรียมตัวเข้าค่ายได้ที่นี่ [คลิก]

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่
**** แล้วพบกันในวันจัดค่ายครับ ****