รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

 

รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ที่ โครงการ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา

1 NSC 2019 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 NSC 2019 21p11e0167 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

3 NSC 2019 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 NSC 2019 21p11s0168 การพัฒนาสมาธิโดยอาศัยเกมที่ควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นสมอง มหาวิทยาลัยนครินทร์

5 NSC 2019 21p11s0237 เกมส์ One Bullet มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 NSC 2019 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7 NSC 2019 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 NSC 2019 21p12c0370 การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9 NSC 2019 21p12n0039 การเขียนโปรแกรมด้วยการพูดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงตรรกะในเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 NSC 2019 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 NSC 2019 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

12 NSC 2019 21p13e0151 เพชฌฆาตความเครียด: ผ่านสัญญาณชีพป้อนกลับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 NSC 2019 21p13i0104 ระบบการสาธารณสุขทางไกลเพื่อการกำกับติดตามผู้ป่วยวัณโรค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 NSC 2019 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 NSC 2019 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

16 NSC 2019 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มหาวิทยาลัยบูรพา

17 NSC 2019 21p21c0017 สองเราเขย่าโลก โรงเรียนสตรีอ่างทอง

18 NSC 2019 21p21c0272 ขอส่วนบุญได้ไหม ในฐานะโมตัสสะก็ได้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

19 NSC 2019 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โรงเรียนระยองวิทยาคม

20 NSC 2019 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โรงเรียนระยองวิทยาคม

21 NSC 2019 21p21i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

22 NSC 2019 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

23 NSC 2019 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

24 NSC 2019 21p22c0024 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

25 NSC 2019 21p22e0088 วัยเรียนเซียนกล้อง โรงเรียนระยองวิทยาคม

26 NSC 2019 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โรงเรียนระยองวิทยาคม

27 NSC 2019 21p22n0218 โดโรธี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

28 NSC 2019 21p22s0068 ระบบย่อยอาหารน่ารู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

29 NSC 2019 21p22s0185 ผจญภัยในโลกชีวะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

30 NSC 2019 21p22w0075 หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

31 NSC 2019 21p23e0067 ระบบดูแลความปลอดภัยสำหรับเด็กออทิสติกผ่านแอพลิเคชันแบบเรียลไทม์: กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

32 NSC 2019 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนชุมแพศึกษา

33 NSC 2019 21p23s0096 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน โรงเรียนแสงทองวิทยา

34 NSC 2019 21p23s0122 ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก โรงเรียนแสงทองวิทยา

35 NSC 2019 21p23s0255 บริการซื้อและจัดส่งยา "กินยา" แอพพลิเคชั่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

36 NSC 2019 21p31n0225 เก้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

37 NSC 2019 21p33e0202 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ำแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยบูรพา

38 NSC 2019 21p33n0143 เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

39 NSC 2019 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

40 NSC 2019 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

41 NSC 2019 21p34w0099 การใช้แอพพลิเคชั่นและการเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจสอบการเป็นโรคและทางแก้ของต้นพริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

42 NSC 2019 21p22e0083 ติดเกาะอาเซียน โรงเรียนระยองวิทยาคม

43 NSC 2019 21p22e0111 คณิตพิชิตมาร โรงเรียนระยองวิทยาคม

44 YSC 2019 21YTBIS00890 ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (สตรูไวท์) ในน้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

45 YSC 2019 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้า ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

46 YSC 2019 21YTCHC00227 การสังเคราะห์วัสดุบำบัดน้ำเสียจากเซลลูโลส แบคทีเรียที่มีอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน โรงเรียนกำเนิดวิทย์

47 YSC 2019 21YTCHC01645 การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

48 YSC 2019 21YTCHN01122 คุณสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดแดงชนิด K562 ของสารสกัดหยาบจากผลดีปลีที่พบในท้องถิ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

49 YSC 2019 21YTCSS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ โรงเรียนสตรีระนอง

50 YSC 2019 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบ IoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

51 YSC 2019 21YTENC00670 การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

52 YSC 2019 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

53 YSC 2019 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

54 YSC 2019 21YTENS01157 เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต โรงเรียนสตรีระนอง

55 YSC 2019 21YIEVI00409 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

56 YSC 2019 21YTEVC01142 ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

57 YSC 2019 21YTEVS01205 การสังเคราะห์ไฮโดรชาลล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์มเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

58 YSC 2019 21YTMSC00005 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและขุยมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

59 YSC 2019 21YTMSC00397 วัสดุปิดแผลจากแกรฟีน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

60 YSC 2019 21YTMSC01051 การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงผสมไฟโบรอินและพอลิเมอร์เพื่อนำมาทำไหมะลาย (ที่ใช้ในทางการแพทย์) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

61 YSC 2019 21YTMSI01512 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากผักตบชวาเพื่อยืดอายุและป้องกันผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมือง กข06 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

62 YSC 2019 21YTMSU01595 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

63 YSC 2019 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

64 YSC 2019 21YTPEC00560 ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากนาโนเซลลูโลสผสมคาร์บอนที่ได้จากส่วนเหลือทิ้งของข้าวโพด โรงเรียนกำเนิดวิทย์

65 YECC 2019 YECC18C01 ระบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล

66 YECC 2019 YECC18C02 แขนกลคนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล

67 YECC 2019 YECC18C03 กระชังปลาอัฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล

68 YECC 2019 YECC18C04 ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยมหิดล

69 YECC 2019 YECC18C15 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

70 YECC 2019 YECC18C16 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

71 YECC 2019 YECC18C20 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา

72 YECC 2019 YECC18C21 เครื่องทําผัดไทยอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยบูรพา

73 YECC 2019 YECC18C23 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

74 YECC 2019 YECC18C27 ระบบช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุในห้องน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย