รายชื่อผลการที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562 นี้ โดยให้ทุกทีมทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านแบบตอบรับออนไลน์ ภายในเวลา 15.00 น. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นี้


หมายเหตุ: กรณีติดปัญหาเรื่องการเข้าร่วมการอบรมได้ไม่ครบตามจำนวนวันของการจัดงาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ที่
                คุณสิทธิชัย เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวัน และเวลาราชการ หรือทาง eMail:

                 
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
 

ที่ รหัสโครงการ
ต่อกล้าฯ 7
จากโครงการ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา  
 1 TK7001 NSC 2019 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 TK7002 NSC 2019 21p11e0167 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

3 TK7003 NSC 2019 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 TK7004 NSC 2019 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 TK7005 NSC 2019 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6 TK7006 NSC 2019 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 TK7007 NSC 2019 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

8 TK7008 NSC 2019 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 TK7009 NSC 2019 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

10 TK7010 NSC 2019 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มหาวิทยาลัยบูรพา

11 TK7011 NSC 2019 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โรงเรียนระยองวิทยาคม

12 TK7012 NSC 2019 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โรงเรียนระยองวิทยาคม

13 TK7013 NSC 2019 21p21i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

14 TK7014 NSC 2019 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

15 TK7015 NSC 2019 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

16 TK7016 NSC 2019 21p22c0024 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

17 TK7017 NSC 2019 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โรงเรียนระยองวิทยาคม

18 TK7018 NSC 2019 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนชุมแพศึกษา

19 TK7019 NSC 2019 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

20 TK7020 NSC 2019 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

21 TK7021 YSC 2019 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้า ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

22 TK7022 YSC 2019 21YTCSS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ โรงเรียนสตรีระนอง

23 TK7023 YSC 2019 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบ IoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

24 TK7024 YSC 2019 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

25 TK7025 YSC 2019 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

26 TK7026 YSC 2019 21YIEVI00409 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

27 TK7027 YSC 2019 21YTEVC01142 ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

28 TK7028 YSC 2019 21YTMSU01595 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

29 TK7029 YSC 2019 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

30 TK7030 YECC 2019 YECC18C01 ระบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล

31 TK7031 YECC 2019 YECC18C03 กระชังปลาอัฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล

32 TK7032 YECC 2019 YECC18C04 ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยมหิดล

33 TK7033 YECC 2019 YECC18C15 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

34 TK7034 YECC 2019 YECC18C20 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา

35 TK7035 YECC 2019 YECC18C23 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
 
ผลงานในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างเนคเทคและสถาบันการศึกษาเครือข่ายร่วมวิจัย


No. รหัสโครงการ
ต่อกล้าฯ 7
ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา

1 TK7036 ห้องน้ำเด็กช่าง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
2TK7037Clean Oysterวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

3 TK7038 เปียโนกระดาษ:ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์์์์เพื่่่่อการเรียนรู้แบบ STEM โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา