ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
โดยสามารถเข้าดูรายชือของผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ ทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องดำเนินการ
กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมเสริมศักภาพ
ในการพัฒนาผลงานของตนเอง [Workshop 1] ผ่านแบบตอบรับ Onlineภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนั้น อย่าลืมกันนะครับ
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ