ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop1 และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop1
โดยผู้พัฒนาและคณาจารย์ของทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และดูรายละเอียดของการเตียมตัวเข้าร่วมได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูสถานะของการยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ