ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่
รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

*** แล้วพบกันในค่าย Workshop2 นะครับ ***