ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม ค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รบกวนให้หัวหน้าทีม
หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับ online เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
รบกวนกรอกภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 พ.ค. 2562
ทั้งนี้ สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วม
และการกรอกแบบตอบรับได้ที่นี่ [คลิก]

แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ