กำหนดการรับสมัครและการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญชวนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ
การพิจารณารับสมัครเยาวชนในเวที IT 2018 เข้าร่วม
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 09.30 น.ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.30 น.ชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่อาสาสมัครโครงการฯ
สำหรับทำกิจกรรมเชิญชวนเยาวชนในงาน IT 2019 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 10.30 – 12.30 น.คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
และอาสาสมัครโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 12.30 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 18.00 น.คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
และอาสาสมัครโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 14.00 – 16.00 น.พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 09.30 – 09.30 น.ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.30 น.ชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณารับสมัครแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา 09.30 – 12.00 น.คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 18.00 น.คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น.ลงทะเบียน
เวลา 10.00 – 12.00 น.คณะกรรมการพิจารณาผลงานเยาวชน เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.ประชุมสรุปผลการพิจารณาผลงานเยาวชนเพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เวลา 15.30 – 19.00 น.การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18