สถานะการยืนยันเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) และนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน"

23 - เม.ย. - 2562

หมายเหตุ: สามารถโหลดไฟล์หนังสือเชิญของแต่ละสถาบันการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                 และสามารถโหลดไฟล์กำหนดการของค่าย Workshop1 ได้ที่นี่ครับ

  กำหนดการ Workshop1

  รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก

                 


สถานะการยืนยันการเข้าร่วม Workshop 1
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
 

ที่ รหัสโครงการ
ต่อกล้าฯ 7
จากโครงการ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา การยืนยัน
เข้าร่วม
หนังสือเชิญ  

ยืนยัน สละสิทธิ์
  1 TK7001 NSC 2019 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี OK2 TK7002 NSC 2019 21p11e0167 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา OK
3 TK7003 NSC 2019 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน (Kings of Dungeon) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ OK4 TK7004 NSC 2019 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สละสิทธิ์

5 TK7005 NSC 2019 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สละสิทธิ์6 TK7006 NSC 2019 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สละสิทธิ์7 TK7007 NSC 2019 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สละสิทธิ์8 TK7008 NSC 2019 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ OK9 TK7009 NSC 2019 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สละสิทธิ์10 TK7010 NSC 2019 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มหาวิทยาลัยบูรพา OK11 TK7011 NSC 2019 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โรงเรียนระยองวิทยาคม OK12 TK7012 NSC 2019 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โรงเรียนระยองวิทยาคม OK13 TK7013 NSC 2019 21p21i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร OK
14 TK7014 NSC 2019 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
สละสิทธิ์15 TK7015 NSC 2019 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง OK16 TK7016 NSC 2019 21p22c0024 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สละสิทธิ์17 TK7017 NSC 2019 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โรงเรียนระยองวิทยาคม OK18 TK7018 NSC 2019 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนชุมแพศึกษา OK19 TK7019 NSC 2019 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ OK20 TK7020 NSC 2019 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
สละสิทธิ์21 TK7021 YSC 2019 21YTBIU01288 การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้า ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย OK22 TK7022 YSC 2019 21YTCSS01252 เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ โรงเรียนสตรีระนอง OK23 TK7023 YSC 2019 21YTCSU00793 การพัฒนาระบบ IoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย OK24 TK7024 YSC 2019 21YTENI00855 มีดกรีดยางสายฟ้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ OK25 TK7025 YSC 2019 21YTENN00530 ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย OK26 TK7026 YSC 2019 21YIEVI00409 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ OK
27 TK7027 YSC 2019 21YTEVC01142 ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   สละสิทธิ์28 TK7028 YSC 2019 21YTMSU01595 แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ OK29 TK7029 YSC 2019 21YIPEU01604 แผนที่ดวงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล OK30 TK7030 YECC 2019 YECC18C01 ระบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สละสิทธิ์31 TK7031 YECC 2019 YECC18C03 กระชังปลาอัฉริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล
สละสิทธิ์32 TK7032 YECC 2019 YECC18C04 ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยมหิดล
สละสิทธิ์33 TK7033 YECC 2019 YECC18C15 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา OK34 TK7034 YECC 2019 YECC18C20 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา OK
35 TK7035 YECC 2019 YECC18C23 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ OK36 TK7036

ห้องน้ำเด็กช่าง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ OK37 TK7037

Clean Oyster วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี OK38 TK7038

เปียโนกระดาษ:ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์์์์เพื่่่่อการเรียนรู้แบบ STEM โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา OK