newseed

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
โดยสามารถเข้าดูรายชือของผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ ทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องดำเนินการ
กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมเสริมศักภาพ
ในการพัฒนาผลงานของตนเอง [Workshop 1] ผ่านแบบตอบรับ Onlineภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2561 ดังนั้น อย่าลืมกันนะครับ
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

เรียนแจ้งน้องๆ ผู้พัฒนาผลงาน NSC 2018 , YSC 2018 และ YECC 2018
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ข้อมูลการกรอกใบสมัครและการส่งคลิปวิดีโอ
ได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ นะครับ หรือคลิกดูได้รายเอียดได้ที่นี่ [คลิก]
ดังนั้น เมื่อตรวจสอบรายชื่อผลงานของตนเองแล้ว สำหรับผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ในรอบที่ 1 รอบนำเสนอผลงานที่ภูมิภาค และยังไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานของตนเอง
มาตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
รบกวนดำเนินการนำส่งคลิปนำเสนอผลงานของตนเองมาภายในเวลาที่กำหนดด้วยครับ
โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 มี.ค. 2561 นี้
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการฯ โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการครับ
**อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานกันนะครับ**

เปิดรับสมัครเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

 

ร่วมสร้างสรรผลงาน สานฝันนวัตกรรม  ปั้นผลงานให้เป็นดาว ก้าวไกลสู่อนาคตและธุรกิจ
สนใจกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สมัครได้แล้ววันนี้ ภายใน 3 วันหลังจากนำเสนอผลงานรอบที่สอง
ถ้าน้องสู้ หนทางข้างหน้ายังมี พี่ๆ ทีมงานต่อกล้าฯ รออยู่
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและช่วงเวลาในการรับสมัครได้ที่นี่ [คลิก]
ก่อนคลิกกรอกใบสมัคร Online ที่ iCon ด้านล่างนี้ รบกวนอ่านรายละเอียด
และเงื่อนไขการรับสมัครก่อนนะครับ

ประกาศเรื่องการตอบรับยืนยันเข้าร่วมอบรมและการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop3

ประกาศ เรื่องการเตรียมตัว เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการของ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
กับ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยผู้พัฒนาผลงานทุกทีม สามารถเข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายได้ที่

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นี้
สามารถดูรายละเอียดเรื่องการเตรียมตัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ [คลิก]
**** แล้วพบกันนะครับ ****

ประกาศ! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการอบรมในค่าย Workshop 2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนที่พร้อมจะร่วมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลงานของตนเอง
จากเวทีการแข่งขัน ไปสู่ผู้ใช้งานได้จริง กับ 16 ผลงาน ที่ได้ตอบรับการยืนยันเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ เตรียมพบกับ 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แล้วพบกันนะครับ เยาวชนชาวต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5