newseed

ประกาศเรื่องการตอบรับยืนยันเข้าร่วมและการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลาน
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น ผู้พัฒนาผลงาน
ต้องเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย Workshop2 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค. 2560 โดยคลิกที่ภาพด้านล่างข้อความนี้ครับ
สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]

***** แล้วพบกันนะครับ *****

ประกาศผลรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2560  นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยจะประกาศให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมให้ทราบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ทางหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****

ประกาศรายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วม และการเตรียมตัว ค่ายอบรมฯ Workshop 1

 

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ทำการยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน " [คลิก]
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ให้ทุกๆ ผลงาน เตรียมข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานมาในวันเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย
สามารถดูรายละเอียดรูปแบบของข้อเสนอได้ที่นี่ ข้อ 3 ในหน้า "ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการ"
โดยเตรียมมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกได้ที่นี่ [คลิก]
และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 นี้
โดยทุกทีมให้ทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายในเวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นี้ครับ แล้วพบกัน

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยในปีนี้ทางโครงการได้แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
สามารถเข้าดูรายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 รอบได้ที่นี่ [คลิก]
และทางโครงการฯ จะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมการพ่มเพาะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่ นะครับ