newseed

เปิดรับสมัครเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ร่วมสร้างสรรผลงาน สานฝันนวัตกรรม  ปั้นผลงานให้เป็นดาว ก้าวไกลสู่อนาคตและธุรกิจ
สนใจกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สมัครได้แล้ววันนี้ ภายใน 3 วันหลังจากนำเสนอผลงานรอบที่สอง
ถ้าน้องสู้ หนทางข้างหน้ายังมี พี่ๆ ทีมงานต่อกล้าฯ รออยู่
สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและช่วงเวลาในการรับสมัครได้ที่นี่ [คลิก]
สนใจสมัคร คลิกกรอกใบสมัครที่ iCon ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application Ideation : iOS Hackathon

ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Mobile Application Ideation : iOS Hackathon
สำหรับเยาวชนและครู/อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2559 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] และรบกวนเข้าศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัว
เข้าร่วมการอบรมดังนี้ กำหนดการจัดอบรม , การเตรียมตัวเข้าอบรมฯ

**** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ****

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

การเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop 2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559
"ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1 (ค่าย Workshop2)"
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และรายละเอียดเรื่องการเตรีียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้อย่าลืมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายฯ ด้วยนะครับ [คลิก]
***** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ครับ *****

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****

ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ และการเตรียมตัว (ค่าย Workshop 1)

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ทางโครงการฯ รบกวนเข้ากรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)"
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดกำหนดการ [คลิก]
โดยสามารถเข้ากรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 นี้
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***