newseed

ประกาศรายชื่อผลงานที่ทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับรายชื่อผลงานที่ได้ทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 [คลิก]
ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
บกวนผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการ
และการเตรียมตัวเข้าร่วมงานได้ที่นี่ครับ [คลิก]
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558

ยินดีด้วยอีกครั้ง กับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
และรบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานเข้ากรอกแบบฟอร์มยืนยัน
การเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 ได้ที่ [คลิก]
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันจัทร์ที่ 4 เม.ย. 2559 นี้ นะครับ
กรณีสละสิทธิ์ ให้ทำการเข้าไปกรอกแบบตอบรับข้างต้นเพื่อทำการยืนยันการสละสิทธิ์ด้วยครับ
สำหรับทีมสำรอง ให้ทำการยืนยันการเข้าร่วมเข้ามาก่อนได้เลยครับ หากต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
ผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ โครงการ/โครงงาน สามารถเข้าดูรายละเอียด
และข้อกำหนดของโครงการได้ที่ [คลิก] กำหนดการของโครงการ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***

ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับการประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
โดยในรุ่นนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 33 ผลงาน
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
โดยเข้าร่วม ปฐมนิเทศเยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

โดยจะให้ทำการแจ้งยืนยันผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นี้
รบกวนติดตามการประกาศที่หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ
*** ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานครับ ***

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

การเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 3 ปี 2558
"ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1 (ค่าย Workshop2)"
ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก] และรายละเอียดเรื่องการเตรีียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้อย่าลืมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายฯ ด้วยนะครับ [คลิก]
แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ครับ

ประการผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3

และแล้วผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558
ก็ได้ผลออกมาแล้วครับ โดยสามารถเข้าดูผลการพิจารณาคัดเลือกได้ที่นี่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานนะครับ แล้วพบกันในค่าย Workshop2
และการนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค. 2558
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ปทุมธานี ครับ