newseed

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ ทีมผู้พัฒนาโครงการ/โครงงาน ต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ [กำหนดการปฐมนิเทศ]
ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กทม.
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
โดยทำการกรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ได้ที่ [คลิก]
กรณีสละสิทธิ์ ให้ทำการเข้าไปกรอกแบบตอบรับข้างต้นเพื่อทำการยืนยันการสละสิทธิ์ด้วยครับ
ผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ โครงการ/โครงงาน สามารถเข้าดูรายละเอียด
และข้อกำหนดของโครงการได้ที่ [คลิก] กำหนดการของโครงการ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ

ประกาศรายชื่อโครงการ/โครงงาน ที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

มาแล้วครับ สำหรับรายชื่อโครงการ/โครงงาน ที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงาน
กับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ มีโครงการต่างๆ
ที่สมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง จำนวน 112 ทีม
และยืนยันการสมัครเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 59 ทีม ครับ
สามารถดูรายชื่อของแต่ละทีมที่ยืนยันสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
จากนี้ ผู้พัฒนาทั้ง 59 ทีมสามารถติดตามการประกาศผล
รายชื่อทีมที่จะผ่านการพิจารณาในรอบแรกนะครับ
ที่นี่ เร็วๆ นี้ คอยติดตามกันนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
และความคืบหน้าพร้อมทั้งประกาศต่างๆ ของโครงการได้ที่นี่และ
facebook : ต่อกล้าให้เติบใหญ่

ประกาศแจ้งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

น้องๆ ครับ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 รบกวนเข้าไปตอบคำถาม 4 ข้อ
ตามที่ส่งไปในเมลของผู้ติดต่อหลัก ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับพี่ๆ ทีมงานตอนรับสมัครด้วยนะครับ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครเข้าร่วมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ
กรณี ทีมใดไม่ได้เข้าไปตอบคำถาม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้
ทางโครงการฯ จะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้มียอดของผู้ที่ตอบคำถามเพื่อยืนยันการสมัครเข้ามาแล้ว ดังนี้ครับ [คลิก]
แต่หากต้องการทราบข้อมูลวิธีการสมัคร หรือยังไม่ได้สมัคร
และสนใจที่จะสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ [คลิก]
หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง IT สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3"เส้นทาง...พัฒนาผลงานเด็กเ
ก่ง IT จากเวทีประกวดสู่การใช้จริง"
ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง IT สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3
ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารส
นเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14"
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
กรุงเทพฯ
ชมรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ SCBF : ต่อกล้าให้เติบใหญ่

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายฯ ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยอีกครั้งครับ กับน้องๆ ทีมผู้พัฒนาโครงการ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการ ทั้ง 13 โครงการ
และจากนี้ ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ
สู่การนำไปใช้งานจริง ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 57 นี้ [กำหนดการค่ายฯ] ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี
ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ เข้าอ่านรายละเอียดของข้อกำหนด
และการเาตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ [การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ] เพื่อเตรียมตัว และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมค่ายฯ ตามวันเวลาที่กำหนดด้วยครับ และที่สำคัญ อย่าลืมส่งเมลยืนยันการเข้าร่วมนะครับ
แล้วพบกันที่ค่ายฯ นะครับ ทีมงานทุกคนรอต้อนรับน้องๆ ทุกคนอยู่ครับ