newseed

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สอง โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557

ในที่สุดเราก็ได้โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สองแล้วครับ
สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน
ให้พัฒนาต่อยอดผลงานได้ที่ โครงการที่ผ่านเข้ารอบที่สอง
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
และเงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุนได้ที่ เงื่อนในการรับทุนสนับสนุน
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการที่ได้รับการพิจารณานะครับ
แล้วพบกันในการอบรมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้ ครับ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
รบกวนผู้พัฒนาโครงการของแต่ละโครงการเข้าอ่านข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง
ที่ทางโครงการกำหนดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ ข้อกำหนดและรายละเอียด
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่สอบถามได้ที่
เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2327 คุณสิทธิชัย ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยสามารถดูรายชื่อโครงการผ่านเข้ารอบได้ที่นี่
โครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และคอยติดตาม
ข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ ต่อไปของโครงการ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557

มาแล้วครับ สำหรับรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงาน
กับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ประจำปี 2557 โดยในปีนี้ มีโครงการต่างๆ
ที่สมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงถึง 65 โครงการเลยทีเดียว
สามารถดูรายชื่อของแต่ละโครงการที่สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
แล้วคอยติดตามการประกาศผลโครงการที่จะผ่านการพิจารณาในรอบแรกนะครับ
ที่นี่ เร็วๆ นี้ คอยติดตามกันนะครับ อ้อ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
และความคืบหน้าพร้อมทั้งประกาศต่างๆ ของโครงการได้ที่นี่และ
facebook : ต่อกล้าให้เติบใหญ่