ประกาศผลข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการครับ