การเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ตามที่เนคเทคได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers
และหัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านทำศึกษาข้อมูลก่อนการอบรม โดยท่านสามารถ
ดาวน์โหลด API, เอกสารคู่มือ และข้อมูลตัวอย่าง ได้ที่ [คลิก] ในวันที่ 2 ธ.ค. 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป