การรับเงินรางวัลของผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ NSC 2011 และ YSC 2011

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลของการแข่งขันในโครงการ NSC 2011 รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวการดำเนินการ
ในการับเงินรางวัลที่นี่ [คลิก] หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" และโครงการ YSC 2011 สามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ได้ที่นี่ [คลิก] หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานภายในวันและเวลาราชการครับ หรือสอบถามมาได้ทางอีเมล 
**** ส่งเอกสารมาเร็วและครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ท่านก็จะได้รับเงินเร็วครับ ****