ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 4 โครงการ ภายในการจัดงานมหกรรม ICT2011

 ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศจากการประกวด และแข่งขันของทั้ง 4 โครงการ ที่ได้จัดขึ้นภายในงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเืทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1-3 ก.พ. 54
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม. ที่ผ่านมา โดยรายชื่อพร้อมผลรางวัลของแต่ละโครงการ
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ โครงการ NSC13 [คลิก] โครงการ YSC13 [คลิก] โครงการ NLC11 [คลิก]
โครงการ YECC10 [คลิก] ศูนย์ฯ และทีมงานในการจัดงานของทั้ง 4 โครงการขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ โครงการครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการแข่งขันแห่งนี้คงจะเป็นเวทีที่สร้าง
ความภาคภูิมิใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเป็นอย่างยิ่ง แล้วพบกันในครั้งหน้าครับ