เปิดรับสมัครแล้วครับ กับโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14: NSC 2012

 เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
ซึ่งในครั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ GENA ครับ

โดยจะทำการเปิดระบบให้สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปครับ
ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook group : NSC Thailand