ด่วน! โอกาสทอง สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NSC 14

  เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 54 เป็นวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ NSC
ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค และในปีนี้ ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย
ผู้เข้าแข่งขันบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนแลัวแต่ยังกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
หรือ ไม่ได้อัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการด้วย ทางโครงการ NSC จึงขอความร่วมมือผู้เข้าแข่งขัน
โปรดดำเนินการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 54 ด้วย
โดยระบบลงทะเบียนจะปิดในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 26 ส.ค. 54 รีบๆ กันหน่อยนะครับ