ขยายเวลาเพิ่มแล้วครับ สำหรับการสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ NSC 14

เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ NSC 14 เพิ่มอีกครับ
โดยโครงการได้ทำการขยายเวลาในการรับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้กับผู้สมัครบางท่านที่ยังกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้มีวลาอีกนิดสำหรับดำเนินการ
ตามกระบวนการของการรับสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะขยายเวลาการรับสมัครและรับเอกสาร
ข้อเสนอโครงการไปถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ศกนี้ ภายในเวลา 21.00 น. ครับ