ขอเลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน

ตามที่ทางโครงการ YSC 2012 ได้กำหนดจะประกาศผลข้อเสนอโครงงงาน
ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน จากเดิมคือในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจ
ส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางโครงการ YSC 2012
จึงขอเลื่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของโครงการฯ
ออกไปเป็นวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้