ประกาศผลรายชื่อโครงการ NSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงการแล้วครับ
สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงการ NSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ