ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2012

โครงการ NSC 2012 ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาโครงการ
โดยผู้ที่ได้การพิจารณาให้สมควรได้รับทุนสนับสนุนสามารถเข้าดูกำหนดการของศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ได้ที่ [กำหนดการพิธีมอบทุน] ทั้งนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบผล และความเห็นของคณะกรรมการ
จากในระบบ GENA ได้แล้วนะครับ ที่

สำหรับผู้ได้รับทุน สามารถพิมพ์เอกสารสัญญาการรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันครับ