ประกาศเพิ่มเติมสำหรับโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อมูลสำคัญสำหรับเรียนแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันโครงการ NSC 2012
ในเขตภูมิภาคภาคกลางที่ได้รับทุนสนับสนุนทราบ โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ที่ทางศูนย์ภูิมิภาคภาคกลางได้ที่
NSC14>รายงานผล>ประกาศโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํNSCThailand” ครับ