ประกาศเกี่ยวกับการรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

สำหรับโครงการ NSC 2012 ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน
ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันตก สามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวการรับทุนได้ที่
เมนู รายงาน>การรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภูมิภาคที่โครงการท่านสังกัด