ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop1 และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop1
โดยผู้พัฒนาและคณาจารย์ของทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และดูรายละเอียดของการเตียมตัวเข้าร่วมได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูสถานะของการยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
โดยสามารถเข้าดูรายชือของผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ ทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องดำเนินการ
กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมเสริมศักภาพ
ในการพัฒนาผลงานของตนเอง [Workshop 1] ผ่านแบบตอบรับ Onlineภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนั้น อย่าลืมกันนะครับ
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***