EYH2012 : สร้างนักวิทย์หญิงรุ่นเยาว์ | เดลินิวส์ ออนไลน์

 หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไป และได้มีสื่อมวลชนมาทำข่าว
ตอนนี้สามารถติดตามข่าวของโครงการได้แล้วครับ
โดยสื่้อมวลชนแห่งแรกคือเดลินิวส์ออนไลน์ [คลิกที่นี่]
และจำนำมาเล่าเก้าสิบกันเรื่อยๆ นะคะ สำหรับข่าวจากสื่อมวลชนแขนงอื่นค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม EYH2012

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขยายขอบข่ายความรู้ความคิด วิทยาศาสตร์
ประจำปี 2555 (EYH2012) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อ
และโรงเรียนของตนเองให้ถูกต้อง ได้ที่ [คลิก] เนื่องจากมีผลต่อการจัดทำประกาศนียบัตร สำหรับทุกท่าน
หากพบว่ามีการสะกดผิด โปรดแจ้งกลับมายังผู้จัดงานทาง e mail: 
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2555 แล้วพบกันในวันจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 นี้นะคะ

ประกาศผลการแข่งขันของโครงการ NSC 2012 YSC 2012 และ YECC 2012

สำหรับผลการแข่งขันของโครงการต่างๆ ภายใต้การจัดงาน
มหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สามารถเข้าดูรายละเอียดของของผลการแข่งขันได้ที่
NSC 2012 [คลิก]  YSC 2012 [คลิก]   YECC 2012 [คลิก]
และสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล อย่าลืมส่งเอกสารสำหรับการรับเงินรางวัลนะครับ
ส่งเร็วและถูกต้องครบถ้วน ก็ได้รับเงินรางวัลเร็วนะครับ แต่หากไม่ทราบว่าต้องส่งอะไรอย่างไรบ้าง
รบกวนเข้าดูได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ การรับเงินรางวัลของแต่ละโครงการนะครับ
*****  ยินดีด้วยกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้ัรับรางวัลนะครับ *****

ผลการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12: NLC2012

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC 2012
ของทั้ง 3 ประเภทการแข่งขันแล้วครับ ซึ่งทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
โดยทุกท่านสามารถดูผลการแข่งขันได้ที่ [ผลการแข่งขัน] และสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้
รบกวนดำเนินการเกี่ยวกับรับเงินรางวัลดังนี้ [การรับเงินรางวัล] ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามที่แจ้งภายในวันที่ 6 เมษายน 2555
หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทีมงานขอดำเนินการเรื่องเงินรางวัลของท่านภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ครับ
ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ และยินดีกับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆ ที่ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันด้วยครับ
**** ส่งเอกสารมาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มาเร็ว ก็ได้รับเงินรางวัลเร็วครับ ****

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (EYH 2012)

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครโครงการขยายขอบข่ายความรู้ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4
(Expanding Your Horizons Thailand 2012: EYH 2012)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน กทม.
ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 โดยสามารถสมัครได้ที่ [ใบสมัคร Online]
และแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง/อาจารย์ที่ปรึกษา [Download แบบฟอร์ม]
จากนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.nectec.or.th/eyhthailand
ในวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. คะ