ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ YSC 2012

ในการจัดทำโปสเตอร์ ศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางสำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ดังนี้ครับ
ด้านบนของโปสเตอร์กำหนดให้ใส่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ ในส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Download PosterTemplate ได้ที่นี่ [คลิก]

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ NSC 2012

ในการจัดทำโปสเตอร์ ศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางสำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ดังนี้ครับ
ด้านบนของโปสเตอร์กำหนดให้ใส่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ ในส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Download PosterTemplate ได้ที่นี่ครับ [คลิก]

การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) โครงการ NSC 2012 สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง

การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)
ของ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]

โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” (Young Technopreneur)

ข่าวสารจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” (Young Technopreneur)

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่สนใจในสาขาซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาเทคโนโลยีต่างๆ (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ ดูรายละเีอียดได้ที่ โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T”

ประกาศปิดให้บริการเว็บไซต์ www.fic.nectec.or.th

เนื่องด้วยเนคเทค ได้กำหนดดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลของสำนักงานใหม่
ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งและยกย้ายสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายหลักทั้งหมดจากห้องเดิม
และจะส่งผลให้บริการระบบ IT และการใช้งานทุกระบบ IT ภายในเนคเทคทั้งหมด
จึงขอแจ้งปิดบริการระบบ IT ของเว็บไซต์ FICS ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555 เวลา 18.00 น.
จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.00 น. ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ