ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2012

โครงการ NSC 2012 ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาโครงการ
โดยผู้ที่ได้การพิจารณาให้สมควรได้รับทุนสนับสนุนสามารถเข้าดูกำหนดการของศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ได้ที่ [กำหนดการพิธีมอบทุน] ทั้งนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบผล และความเห็นของคณะกรรมการ
จากในระบบ GENA ได้แล้วนะครับ ที่

สำหรับผู้ได้รับทุน สามารถพิมพ์เอกสารสัญญาการรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันครับ

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย"
(Semantic-based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลการจัดอบรม สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ [ใบสมัคร Online]

ประกาศผลรายชื่อโครงงาน YSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงงานแล้วครับ
สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงงาน YSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ

ประกาศผลรายชื่อโครงการ NSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงการแล้วครับ
สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงการ NSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ

ขอเลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน

ตามที่ทางโครงการ YSC 2012 ได้กำหนดจะประกาศผลข้อเสนอโครงงงาน
ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน จากเดิมคือในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจ
ส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางโครงการ YSC 2012
จึงขอเลื่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของโครงการฯ
ออกไปเป็นวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้