ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 4 โครงการ ภายในการจัดงานมหกรรม ICT2011

 ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศจากการประกวด และแข่งขันของทั้ง 4 โครงการ ที่ได้จัดขึ้นภายในงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเืทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1-3 ก.พ. 54
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม. ที่ผ่านมา โดยรายชื่อพร้อมผลรางวัลของแต่ละโครงการ
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ โครงการ NSC13 [คลิก] โครงการ YSC13 [คลิก] โครงการ NLC11 [คลิก]
โครงการ YECC10 [คลิก] ศูนย์ฯ และทีมงานในการจัดงานของทั้ง 4 โครงการขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ โครงการครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการแข่งขันแห่งนี้คงจะเป็นเวทีที่สร้าง
ความภาคภูิมิใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเป็นอย่างยิ่ง แล้วพบกันในครั้งหน้าครับ

การรับเงินรางวัลของผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ NSC 2011 และ YSC 2011

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลของการแข่งขันในโครงการ NSC 2011 รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวการดำเนินการ
ในการับเงินรางวัลที่นี่ [คลิก] หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" และโครงการ YSC 2011 สามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ได้ที่นี่ [คลิก] หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานภายในวันและเวลาราชการครับ หรือสอบถามมาได้ทางอีเมล 
**** ส่งเอกสารมาเร็วและครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ท่านก็จะได้รับเงินเร็วครับ ****

การเตรียมตัวสำหรับลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับเข้างานมหกรรม ICT2011

เนื่องจากในการจัดงานมหกรรมฯ ปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบตรวจสอบการนำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ประกอบการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน ที่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว
และประหยัดเวลาในการลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้เข้าแสดงผลงาน
แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้น โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [Download] แล้วนำแบบฟอร์มนี้
มาแสดงเพื่อลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนอุปกรณ์หน้างาน โดยเริ่มรับลงทะเบียนในวันที่ 31 ม.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
***** อย่าลืมนะครับ!! เพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านเอง อย่าลืมมาโหลดแบบฟอร์มไปกรอกกันนะครับ *****

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC13

มาแล้วครับ  ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่านว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่ Reports>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าดูรายละเอียดและข้อมูลจำเป็นต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในสองหัวข้อใหญ่ๆ คือ คู่มือการเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทุนรอบสอง
และเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลียนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “เด็กหัวใส ฉลาดใช้ไอซีที”
กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดกันนะครับ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
**** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ****

ข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ YSC13

 ประกาศ! ประกาศ! มาแล้วครับ สำหรับรายละเอียดและข้อมูลจำเป็นต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในสองหัวข้อใหญ่ๆ คือ คู่มือการเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทุนรอบสอง
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 : YSC 2011"
และเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลียนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “เด็กหัวใส ฉลาดใช้ไอซีที”
กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดกันนะครับ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
**** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ****