ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงาน YSC13 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 : YSC 2011"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่านว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่ Reports>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ติดตามรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ทางเว็บไซต์นี้ด้วยครับ แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ

ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย์การแข่งขัน YECC2011

คณะกรรมการจัด "การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 : YECC 2011" ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโจทย์ของการแข่งขันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มเติมจากคู่มือการแข่งขันดังนี้
1. ระบบบ้านอัจริยะที่ใช้ทำ Model และวงจรไฟฟ้า จำกัดให้ใช้ไฟ DC ในช่วง 5 - 24 โวลต์ เท่านั้น
2. แต่ละทีมจะต้องนำจอ LCD จากบอร์ดแข่งขัน YECC 2011 มาในวันแข่งขันด้วย
3. แต่ละทีมจะต้องนำ Keypad ที่ใช้กับบอร์ดแข่งขัน YECC 2011 มาในวันแข่งขันด้วย
กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามที่แจ้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนนเพิ่มเติมไปตามแตะละข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติ

******* หวังว่าจะไม่ลืมกันนะครับ แล้วพบกันในวันแข่งขันครับ ********

สามารถ Download Poster Template ของโครงการ NSC13 และ YSC13 ได้แล้วครับ

ต้องขออภัยด้วยครับที่นำขึ้นเว็บล่าช้าไปนิด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของเนคเทคนิดหน่อย
จึงต้องขอเวลาในการปรับปรุงเล็กน้อย สำหรับ Poster Template ของโครงการ NSC13 และ YSC13
แต่ก้อเสร็จสิ้นลงแล้ว พร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันของทั้งสองโครงการที่ผ่านการเข้ารอบ
สามารถ Download ได้แล้ว โดยเข้า Download ที่หน้าเว็บไซต์ของแต่โครงการในเมนูหัวข้อ Poster Template ครับ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งผลงานของ NSC2011 และ YSC2011

เนื่องด้วยตามประกาศเดิมเกี่ยวกับกำหนดการส่งผลงานของโครงการ NSC2011 และ YSC2011
จากเดิมวันที่ 3 มกราคม 2554 แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดชดเชย ทางคณะทำงานของโครงการทั้งสอง
จึงพิจารณาเลื่อนกำหนดส่งผลงานออกไปเป็นวันที่ 4 มกราคม 2554 แทน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ

กำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการจัดงานมหกรรม ICT2011

ในที่สุดก็ได้กำหนดวันจัดงาน "มหรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแ่ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10"
หรือ "The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011" โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กทม. ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าในการ
เตรียมการจัดงาน จะนำมาอัพเดทให้ทุกๆ ท่านทราบในโอกาสต่อไปครับ