การเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ตามที่เนคเทคได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers
และหัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านทำศึกษาข้อมูลก่อนการอบรม โดยท่านสามารถ
ดาวน์โหลด API, เอกสารคู่มือ และข้อมูลตัวอย่าง ได้ที่ [คลิก] ในวันที่ 2 ธ.ค. 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ในที่สุัดก็ประกาศแล้วครับสำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers
ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และหัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งกลับมายัง
งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS) ทาง eMail: ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้วิทยากรจะเปิดให้  Download เอกสารประกอบการอบรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.
ทางเว็บไซต์ https://fics.nectec.or.th เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมตัวและได้ทำการศึกษาก่อน
[คลิก] ตรวจสอบรายชื่อ/รายละเอียด [Download] ไฟล์รายชื่อ

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครอบรม Adempiere Open Source ERP

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU INOVA) และ ADempiere ASIA
ร่วมกันจัดโครงการอบรม Adempiere Open Source ERP  ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต
โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ,25-28 พฤศจิกายน 2553
สำรองที่นั่งด่วน!  ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://fic.nectec.or.th/

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร]
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถอ่านได้ที่นี่ [เอกสารประจำหลักสูตร]

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน YSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาให้ผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานครับ