การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2561
ส่งโครงการสมัครเข้ามากันเยอะๆ นะครับ

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่าย Workshop2
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สำหรับผลงานที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
รบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนา หรือผู้แทนเข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วม
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถเข้าอ่านรายละเอียดของกำหนดการค่ายได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมทั้งการเตรียมตัวเข้าค่ายได้ที่นี่ [คลิก]

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่
**** แล้วพบกันในวันจัดค่ายครับ ****

ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานประกาศแล้วครับ สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดำเนินการพัฒนาผลงาน
ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ใน Proposal ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับและหากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อผ่านทางเมลหลักของโครงการฯ และ Facebook ของโครงการฯ ครับ
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ผลงานครับ แล้วพบกันอีกครั้ง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า
ของการพัฒนาต่อยอดผลงานใน "ค่าย Workshop2"
วันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร แล้วพบกันครับ

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม ค่าย Workshop1

สำหรับผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม ค่าย Workshop1
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อของผลงานที่ได้รับสิทธิ์ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถโหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมได้ในหน้าเดียวกันครับ
ทั้งนี้ ทางโครงกาฯ รบกวนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
เตรียมตัวในการเข้าร่วมอบรมโดยเข้าอ่านรายละเอียดการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
และอย่าลืมส่งข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานตามรายละเอียดในเงื่อนไข
ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการฯ นะครับ รายละเอียดตามนี้ครับ [คลิก]
สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือประกาศแจ้งต่างๆ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง FB:ต่อกล้าให้เติบใหญ่
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ นะครับ ****

แจ้งการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันเข้าร่วมการอบรมฯ ค่าย Workshop 1

สำหรับผู้พัฒนาเจ้าของผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถเข้าตรวจสอบว่าได้ทำการกรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
อบรมค่าย Workshop 1 เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศ ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทาง
หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่
แล้วพบกันในค่ายฯ นะครับ Smile