การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018)

เปิดรับสมัครประเภทนิสิต นักศึกษา แล้วนะครับ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ แล้วอย่าลืมเข้าอ่านรายละเอียด
เพื่อทำความเข้าใจการสมัครเข้าร่วม และวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนนะครับ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ กับการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประกวดในโครงการ YSC 2018 ปิดรับสม้ัครวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ

ประกาศเรื่องการตอบรับยืนยันเข้าร่วมอบรมและการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop3

ประกาศ เรื่องการเตรียมตัว เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการของ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
กับ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยผู้พัฒนาผลงานทุกทีม สามารถเข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายได้ที่

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นี้
สามารถดูรายละเอียดเรื่องการเตรียมตัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ [คลิก]
**** แล้วพบกันนะครับ ****

ประกาศ! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการอบรมในค่าย Workshop 2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนที่พร้อมจะร่วมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลงานของตนเอง
จากเวทีการแข่งขัน ไปสู่ผู้ใช้งานได้จริง กับ 16 ผลงาน ที่ได้ตอบรับการยืนยันเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ เตรียมพบกับ 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แล้วพบกันนะครับ เยาวชนชาวต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5