NSC13

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC13

มาแล้วครับ  ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่านว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่ Reports>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าดูรายละเอียดและข้อมูลจำเป็นต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในสองหัวข้อใหญ่ๆ คือ คู่มือการเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทุนรอบสอง
และเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลียนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “เด็กหัวใส ฉลาดใช้ไอซีที”
กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดกันนะครับ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
**** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ****

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC13 และข้อมูลจำเป็นต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศ! มาแล้วครับ ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่านว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่ Reports>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าดูรายละเอียดและข้อมูลจำเป็นต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในสองหัวข้อใหญ่ๆ คือ คู่มือการเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทุนรอบสอง
และเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลียนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “เด็กหัวใส ฉลาดใช้ไอซีที”
กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดกันนะครับ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
**** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ****

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง

ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วครับ สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ Report> ประกาศผลรอบแรก
ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วพบกันในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการครับ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ NSC ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่สอง

โครงการ NSC 2011 จะประกาศผลการคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
ในเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 20 ก.ย. 2553 (เย็นวันนี้)
อดใจรออีกนิดนะครับ ตอนนี้คณะกรรมการกำลังทำงานกันอย่างหนักในการคัดเลือกครับ
*** ขอให้ทุกท่านที่ส่งโครงการเข้าร่วมการแข่งขันโชคดีครับ ***

เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 : NSC 2011"
โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook group : NSC Thailand