กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการของโครงการ

08 - สิงหาคม - 2558

ส่งข้อเสนอโครงการ    10 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2559
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา11 พฤศจิกายน 2559 
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนธันวาคม 2559 
กำหนดส่งมอบผลงาน6 กุมภาพันธ์ 2560 
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    22 กุมภาพันธ์ 2560 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2560