กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

*** ก่อนทำการลงทะเบียนรบกวนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะครับ ***

09 - สิงหาคม - 2559

โปรดดำเนินการให้ครบ 4 ขั้นตอนดังนี้

1.) เข้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ GENA เพื่อขอรับรหัสโครงการ


2.) เพิ่มหมายเลขรหัสโครงการที่ได้รับจากระบบ GENA  
เข้าไปในเอกสารข้อเสนอโครงการ (Proposal)
สามารถดูรายละเอียดของขั้นตอนการเสนอโครงการ
และรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ได้ตามลิ้งก์ข้างล่างนี้

3.) ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ไปยังศูนย์ประสานงานในภูิมภาคที่สังกัด

4.) เข้าระบบ GENA อีกครั้ง เพื่อทำการ upload ไฟล์ข้อเสนอโครงการ

โปรดตรวจสอบเอกสารของท่าน
ว่ามีความคล้ายกับเอกสารอื่นหรือไม่ [คลิกที่ภาพด้านล่างนี้]


**********************************************************************

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

NECTEC,NSC, Computers, Education, Software, Contest,การแข่งขัน,พัฒนา,โปรแกรม,คอมพิวเตอร์,ประเทศไทย,GENA,ถ้วยพระราชทาน,เงินรางวัล
NECTEC,NSC, Computers, Education, Software, Contest,การแข่งขัน,พัฒนา,โปรแกรม,คอมพิวเตอร์,ประเทศไทย,GENA,ถ้วยพระราชทาน,เงินรางวัล
NECTEC,NSC, Computers, Education, Software, Contest,การแข่งขัน,พัฒนา,โปรแกรม,คอมพิวเตอร์,ประเทศไทย,GENA,ถ้วยพระราชทาน,เงินรางวัล
NECTEC,NSC, Computers, Education, Software, Contest,การแข่งขัน,พัฒนา,โปรแกรม,คอมพิวเตอร์,ประเทศไทย,GENA,ถ้วยพระราชทาน,เงินรางวัลNECTEC,NSC, Computers, Education, Software, Contest,การแข่งขัน,พัฒนา,โปรแกรม,คอมพิวเตอร์,ประเทศไทย,GENA,ถ้วยพระราชทาน,เงินรางวัล