กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) โครงการ NSC 2017

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณเมทินี ศิริไกล ทาง eMail:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิยาลัยบูรพา
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันตก ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          

     สำหรับ โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
     สำหรับโครงการที่ผ่านได้รับทุนรอบสอง สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด