กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบสอง NSC 2017

การตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โดยทุกโครงการต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

 

ภูมิภาควันที่/เวลาสถานที่
ภาคใต้
[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ หาดใหญ่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาคเหนือ
[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า ถนนช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ (อาคารหอสมุดกลาง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออก
[มหาวิทยาลัยบูรพา]
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันตก
[มหาวิทยาลัยศิลปากร]
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง
[สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ชั้น 3 เดอะฮับ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เกณฑ์การตัดสินรอบนำเสนอผลงาน:
          80-100 คะแนน => ได้ทุนรอบ 2 (จำนวน 9,000 บาท) และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
          60-79 คะแนน   => ได้ทุนรอบ 2 (จำนวน 9,000 บาท)
          20-59 คะแนน   => ไม่ผ่านเข้ารอบ และไม่ได้ทุนรอบ 2
          1-19 คะแนน     => ไม่ผ่านเข้ารอบ และต้องคืนทุนรอบแรก (3,000 บาท)

ประกาศผล: ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.

รอบชิงชนะเลิศ: กำหนดจัดภายในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: IT 2017" ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ