กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
(The Twentieth National Software Contest: NSC 2018)
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 16.00 – 20.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ดแสดงผลงาน
อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
เวลา 17.00 – 20.00 น.ส่งมอบบูธแสดงผลงาน ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน ณ จุดรับภายในฮอลล์ของการจัดงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 07.30 – 08.30 นส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00 – 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน
เวลา 09.00 – 19.00 น.ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธ เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2018*
เวลา 09.00 – 10.00 น.ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00 – 12.00 น.คณะกรรมการตรวจผลงาน และสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.คณะกรรมการตรวจผลงาน และสัมภาษณ์โครงการ (ต่อ)
เวลา 14.00 – 16.00 น.พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
เวลา 17.00 – 19.00 น.คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 – 19.00 น.เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2018 สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 – 15.30 น.เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2018 สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน*
เวลา 15.30 – 19.00 น.ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

หมายเหตุ: *คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของการจัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน