กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการตรวจผลงานรอบแรก (รอบข้อเสนอโครงการ)

  2 - Oct - 2017

ภูมิภาคศูนย์ประสานงานวันที่
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพาวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
ภาคกลางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
ภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยศิลปากรวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560