กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการของโครงการ

20 - กรกฎาคม - 2560

ส่งข้อเสนอโครงการ    1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา1 พฤศจิกายน 2560 
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนพฤศจิกายน 2560 
กำหนดส่งมอบผลงาน1 กุมภาพันธ์ 2561 
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    23 กุมภาพันธ์ 2561 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2561